Reddingsstrook België kan levens redden

Sinds oktober 2020 is het een wettelijke verplichting op de Belgische wegen om in geval van file altijd een 'redding strook' te vormen. Deze maatregel is niet alleen van toepassing op hulpdiensten en takelwagens, maar ook motorrijders mogen er gelukkig gebruik van maken.

Met het jaar 2023 op komst, wordt verwacht dat het een van de drukste jaren zal zijn op de Vlaamse snelwegen. Het is daarom van groot belang om de aandacht opnieuw te vestigen op deze relatief nieuwe regel. Het vormen van een redding strook is verplicht volgens de wegcode, ongeacht het type weg waarop je rijdt. Dit geldt voor alle wegen met minstens twee rijstroken in dezelfde richting, zelfs binnen de bebouwde kom.

Om een redding strook te vormen, dienen alle voertuigen op de linkerrijstrook uiterst links te rijden, terwijl voertuigen op andere rijstroken zoveel mogelijk naar rechts moeten opschuiven. Het is van essentieel belang dat weggebruikers spontaan een redding strook vormen zodra er sprake is van filevorming, zelfs als er op dat moment nog geen hulpdiensten in aantocht zijn. Het is tevens verstandig voor bestuurders om vooruit te denken, zodat er bij filevorming zo snel mogelijk een redding strook beschikbaar is.

Bij het vormen van een redding strook is het echter strikt verboden om op de vluchtstrook, een gesloten spitsstrook, een eventuele busbaan of een fietspad eromheen te rijden. Goed nieuws is dat motorrijders de strook mogen gebruiken, maar er zijn twee belangrijke regels: passeer de auto’s met niet meer dan 20 km/u verschil en maak onmiddellijk ruimte als er een hulpvoertuig achter je verschijnt.

Indien elke weggebruiker de redding strook serieus neemt, kunnen (hulp)diensten bij interventies veel sneller ter plaatse zijn, wat levens kan redden bij ernstige ongevallen. Tegelijkertijd kunnen takelaars ook sneller reageren, waardoor files sneller worden opgelost. Wie de verplichting van de redding strook niet naleeft, riskeert een boete tot 174 euro.

Het principe van de verplichte redding strook bestaat ook in tal van andere landen, waar het al vele jaren succesvol wordt toegepast, waaronder Duitsland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije en Zwitserland. Echter, motorrijders dienen zich bewust te zijn van de verschillen per land wat betreft de legaliteit van het gebruik van een redding strook. In sommige landen, zoals Duitsland, kan het negeren van deze regel leiden tot boetes.

reddingsstrook E313 9 aug

Bron: Vlaams Verkeerscentrum.