Terwijl de lentezon zich langzaam maar zeker laat zien, voelen veel motorrijders in Nederland zich steeds minder welkom op de wegen. Vanaf 1 maart ging het motorweekendverbod op een aantal plaatsen weer in, en op andere plaatsen zal het binnenkort ook weer ingaan. Het lijkt erop dat er steeds meer afsluitingen en afsluitingsplannen voor motorrijders worden geïmplementeerd.

Om dit te voorkomen, roepen wij als motorrijders opnieuw op tot aandacht voor de campagne "Te luid geluid is uit". Deze campagne is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang om rekening te houden met de omgeving en het geluidsniveau van de motor te beperken. Het is een simpele boodschap, maar wel een belangrijke. Als we ons allemaal inzetten om ons gedrag aan te passen, zal de irritatiegraad onder de klagers ongetwijfeld afnemen.

Maar laten we eerlijk zijn: is dit het enige antwoord op afsluitingen en afsluitingsplannen? Nee, dat is het niet. Wegbeheerders, bewoners en andere partijen moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken om tot oplossingen te komen. Er zijn momenteel drie rechtszaken in voorbereiding vanuit de Motorrijdersactiegroep (MAG) en georganiseerde acties worden niet uitgesloten.

Het is van groot belang dat we ons als motorrijders verenigen en samenwerken met andere belanghebbenden om tot oplossingen te komen. Als we allemaal ons best doen om ons gedrag aan te passen en de campagne "Te luid geluid is uit" te ondersteunen, vergroten we de kans op succes bij al deze initiatieven.

Als fervente motorrijder kan ik alleen maar zeggen dat motorrijden het mooiste is wat er is. Maar laten we er met z'n allen voor zorgen dat we ons gedrag aanpassen en de omgeving niet tot last zijn. Laten we genieten van het motorrijden zonder dat dit ten koste gaat van anderen.

Dus laten we onze krachten bundelen en ons inzetten voor een veilig en prettig wegennet voor alle weggebruikers. Namens heel veel motorrijders, bedankt voor jullie steun!